DSCF5064o

Lelkipásztori bemutatkozás

Mérten Nikolettának hívnak, 1983. július 8-án születtem, Kazincbarcikán. Általános iskolai tanulmányaimat szülőfalumban, Sajókazán végeztem, érettségi vizsgát, majd külkereskedelmi ügyintézői végzettséget a miskolci Berzeviczy Gergely Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolában szereztem. Felsőfokú tanulmányaimat Gyöngyösön, a Károly Róbert Főiskola gazdálkodási szakán kezdtem el, ahol első diplomámat 2005-ben közgazdász-gazdálkodási szakon vehettem a kezembe. Ezt követően életemben újra az útkeresés időszaka következett, mely alatt a mindenható Isten a végső elköteleződést és elhívást formálta a szívemben. Mindezt megértve, teológiai tanulmányaimat 2007. szeptemberében kezdtem meg a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Isten csodálatos munkája volt, hogy a tanulmányi időn egy teljes évet sikerült rövidítenem, ahogy az is, hogy a 2011. júniusában sikeresen teljesített Első Lelkészképesítő Vizsga után, egy 1 éves amerikai zsinati ösztöndíj következhetett. 2011. szeptemberétől 10 hónapon keresztül Atlantában, a Columbia Theological Semminary-n folytattam tanulmányokat. Ez alatt az idő alatt az Atlanta környékén élő magyar közösség lelkipásztori szolgálatát is elláthattam, mely mérhetetlen megtiszteltetés volt a számomra. Az ösztöndíjas idő letelte után, hazatérve, 2012. szeptemberétől segédlelkészi szolgálataimat a Dédesi- és Bántapolcsányi Gyülekezetekben kezdtem meg. 2013. júniusában sikeresen abszolváltam a Második Lelkészképesítő Vizsgát, melyet ugyanezen év szeptemberében az Egységes Lelkészképesítő Vizsga követett. Lelkipásztorrá 2013. novemberében szenteltek. Szolgálatom ezt követően is Dédestapolcsányban folytatódott, ahol Isten kegyelméből 2 évig lehettem még beosztott lelkipásztor. 2015. augusztus 1-jével helyettes lelkipásztorként kaptam kirendelést Tardonára, ahol Isten emberi szívekben végzett csodálatos munkájának ajándékaként – a Presbitérium és a Gyülekezet együttes meghívását elfogadva – ma már, mint beiktatott lelkipásztor látom el szolgálataimat.

Legyen a megtett útért Istené a dicsőség!